X
تبلیغات
اپتومتریست رسولی - آنتی بیوتیک های چشمی

اپتومتریست رسولی

آنتی بیوتیک های چشمی

آنتی بیوتیک های چشمی

1.    پنی سیلین PENICILINE

در عفونت های ناشی از استرپتوکوک ، گنوکوک و سلولیت اربیت به صورت وریدی بکار میرود .

2.    سفالوسپورین CEPHALOSPORINE

برعلیه باکتریهای گرم مثبت بسیار موثر است و فعالیت متوسطی بر علیه گرم منفی ها دارد .

سفالوسپورین ها قادر به عبور از سد خونی- چشمی اند و برای درمان اندوفتالمیت مورد استفاده قرار می گیرند .

سفالوسپورینهای چشم پزشکی:

-       CEFAZOLIN : تزریق داخل وریدی – ساب کنژ – داخل ویتره

-       CEFUROXIME –CEFOTAXIME : تزریق ساب کنژ – داخل ویتره – داخل AC

-        CEFTAZIDIME :  تزریق داخل وریدی – ساب کنژ – داخل ویتره

-       CEFTRIAXONE : تزریق داخل وریدی – ساب کنژ

-       CEPHALEXINE : کپسول خوراکی

3.    آمینو گلیکوزید ها

جنتا مایسین – آمیکاسین GENTAMYCINE-AMIKACIN                              

در درمان التهاب پلک ، ملتحمه ، مجرای اشکی ، اولسر قرنیه ، بلفاریت و آندوفتالمیت به کار میرود .

این دارو را میتوان به شکل قطره – وریدی- ساب کنژ – داخل ویتره مصرف نمود .

4.    تتراسایکلین TETRACYCLINE OIN:1%  

این دارو بر علیه میکروب های گرم مثبت و گرم منفی مبارزه  می کند و مانع سنتز ریبوزومی پروتئین در بسیاری از میکروارگانیسم ها می شود . در صورت حساسیت به پنی سیلین از این دارو استفاده میشود . این دارو برای درمان تراخم و فولیکولر کنژکتویت کلامیدیایی و عفونت های سطحی چشم بیشتر استفاده میشود .

5.    وانکومایسینVANCOMYCINE

بر کوکسی های گرم مثبت موثر است و در عفونت های استافیلوکوکی شدید معمولا استفاده می شود . بر گوش و کلیه این دارو اثر سمی دارد .

امروزه از وانکومایسین در درمان اندوفتالمیت به صورت تزریقی استفاده میشود .

6.    فلوروکینولون

بر ارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی موثر است و به شکل خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد .  داروهای مهم این گروه:

-       CIPROFLOXACINE 0.3% DROP – 500 MG CAP

-       OFLUXACINE 0.3% DROPN -200/400 MG CAP

-       LEVOFLUXACINE 500 MG CAP

7.    ماکرولید

در درمان تراخم و کنژکتیویت فولیکولر به کار میرود

-       AZITHROMYCINE 250-500 MG CAP

-       ERYTHROMYCINE DROP / OINTMENT/500 MGCAP

 

8.    قطره سولفاستامید سدیم  SULFACETAMIDE Na

DROP: 10% - 20%

در درمان عفونت های سطح چشم به صورت هر 4 تا 6 ساعت یک بار، یک قطره در چشم استفاده میشود این دارو در التهاب و عفونت ملتحمه و گاهی بر علیه ویروس های بزرگ تر موثر است
+ نوشته شده در  ساعت 21:26  توسط OD Rasooli  |